Plesno-Gibalna Psihoterapija

NOVO V SLOVENIJI! Znanje in izkušnje prinašam iz Anglije, kjer se tovrstna terapija že uporablja v preventivne in kurativne namene, rezultati pa so izjemni! Zakaj? Ker uporabljamo naše TELO, ki je dandanes prepogosto zapostavljeno, nepretočno in nespoštovano…

Kaj je Plesno-Gibalna Psihoterapija (PGPT)?

Plesno-gibalna psihoterapija (PGPT) je vrsta terapije , ki za razvoj, podporo in zdravljenje posameznika uporablja gibanje in ples. Z gibanjem in uporabo telesa iščemo nezavedne vzorce, ki jih nato lažje ubesedimo in po potrebi racionaliziramo. Tovrstna terapija ne zahteva ritmičnih, glasbenih ali koreografskih spretnosti ter je zaradi neverbalnega medija uporabna za vsakega posameznika – ne glede na starost in verbalne spretnosti. Bistvena sestavina je terapevtski odnos zgrajen na temeljih zaupanja, absolutnega sprejemanja posameznika ter posebni vrsti empatije, ki čustveni komponenti dodaja tudi gibalno-čutno raven.  Takšen odnos posamezniku/skupini omogoča, da pokaže svojo avtentičnost ter se sooči s svojimi izzivi.

Plesno gibalna psihoterapija - utrinek

Pozitivni učinki

 • Boljša samopodoba, okrepljena samozavest ter boljše zavedanje sebe v odnosu do sebe, drugih in okolice.
 • Učinkovitejše izražanje sebe, svojih potreb in osebnih meja; povečana stopnja avtonomnosti.
 • Prepoznavanje svojih osebnih kvalitet, sposobnosti in notranjega vira moči in unikatnosti.
 • Razvoj orodij za spopadanje s samim seboj: sposobnost prepoznavanja svojih potreb ter samopomoč v kritičnih situacijah.
 • Grajenje socialnih in komunikacijskih spretnosti.
 • Gojenje ljubezni do sebe, svojih napak in nepopolnosti.
 • Gojenje odpuščanja – sebi, drugim in Življenju.
 • Eksperimentiranje in preizkušanje novih vzorcev vedenja/mišljenja in čustvovanja v varnem in zaupnem terapevtskem okolju.
 • Izboljšanje fizičnih spretnosti, gojenje emocionalne inteligence, izboljšane kognitivne funkcije.
 • Uravnavanje vseh nivojev sebstva: telo (soma) – duševnost (psyche) – duhovnost (spirit).
 • Učenje in preizkušanje povezave med dejanji, čustvi/občutki in mislimi.
Pozitivni učinki plesno gibalne psihoterapije

*PGPT je primerna za posameznike vseh starosti, ne glede na jezikovne in komunikacijske primanjkljaje.

**PGPT prinaša pozitivne učinke za vse – tako posameznike s postavljeno diagnozo (PGPT kot kurativa/zdravljenje) kot tiste brez diagnoze, ki si želijo osebnega razvoja in samospoznavanja (PGPT kot preventiva in osebna rast).

Možne oblike PGPT

Individualna plesno-gibalna psihoterapija

INDIVIDUALNA: namenjena tistim, ki niso zmožni vključevanja v skupinsko dinamiko, potrebujejo intenzivnejšo kurativno obravnavo in/ali si želijo več poglobljenega dela na sebi v bolj intimnem okolju. Primerna za otroke, mlade in odrasle.


Plesno-gibalna psihoterapija v paru

V PARU/ DVOJICI: namenjena čustveno povezani dvojici (par, mama-dojenček), ki si želi razviti zdrav odnos in/ali se globlje spoznati.


Skupinska plesno-gibalna psihoterapija

SKUPINSKA (4-8 oseb): Izredno učinkovita oblika za urjenje socialnih spretnosti, razreševanje osebnih težav, ki izvirajo iz matične družine ter samospoznavanje v odnosu z drugimi – Kje je moje mesto v družbi? Kdo sem, ko sem med ljudmi? Sklepam (ne)zdrave odnose? Psihoterapevt obravnava skupino v celoti ter vsakega posameznika znotraj skupine. Skupine so oblikovane glede na starost in specifiko težav udeležencev.


Družinska plesno-gibalna psihoterapija

DRUŽINSKA: za družine, ki si želijo pomagati otroku/mladostniku s težavami, zaceliti rane v medsebojnih družinskih odnosih ter uravnovesiti družinsko dinamiko. Pogoj da pristopite k družinski terapiji je privolitev vseh družinskih članov ter želja vseh po spremembi – terapija deluje le, če so se vsi člani pripravljeni spreminjati v dobrobit sebi in preostalim članom.


Kako/ kje se lahko prijavim?

Piši na konpas.info@gmail.com ali pokliči na 040-153-500 in se dogovori za UVODNI TERMIN, ki je namenjen spoznavanju in ugotavljanju ali je plesno-gibalna psihoterapija zate primerna ter ali ti je sploh všeč tovrsten način dela. Uvodno srečanje traja 45min in je obvezno (ne glede na izbrano obliko terapije).

Prijava na plesno gibalno psihoterapijo